GOOGLE CLASSROOM DHE GOOGLE FORMS

LOGO-FEATURED SECTION 1000X300NEW TIME

GOOGLE CLASSROOM DHE GOOGLE FORMS

GOOGLE CLASSROOM DHE GOOGLE FORMS 1000 300 AltiniInfoTechSite
LOGO GOOGLE NEW TIME

GOOGLE CLASSROOM & GOOGLE FORMS

Mësim mbi platformën Google Classroom dhe ndërveprimin e saj me Google Forms, duke e kthyer këtë platformë në një nga platformat më dinamike dhe interaktive në Internet sot. Google Classroom është një mjet mjaft i fuqishëm sot në fushën e edukimit dhe që mund të shqfrytëzohet me mjaft efikasitet në institucionet arsimore.
Mënyra e të edukuarit sot ka ndryshuar, duke dalë jashtë kornizave të të mësuarit klasik në shkolla. Sot kryesisht të mësuarit orientohet drejt platformave online, klasave online, të cilat realizojnë një përthithje, përpunim dhe shpërndarje të informacionit në mënyrë më produktive dhe duke kursyer mjaft kohë. E tillë është edhe platforma Google Classroom.
Pra një platformë që është në interes të mësuesve, pedagogëve, nxënësve dhe studentëve dhe ajo që është më e rëndësishme, është pa pagesë.
Mjafton të kesh një llogari në Google(adresë Gmail) dhe ju shumë mirë mund të shfrytëzoni platformën Google Classroom dhe të gëzoni të mirat e saj. Nqs. nuk keni hapur një një adresë Gmail, bëjeni tani dhe përfitoni Google Clasroom.

FUSHA E REKLAMAVE

AltiniInfoTechSite

Mësues i shkencave kompjuterike dhe IT(Computer Science and IT Teacher). ang - Computer Science and IT Teacher.

All stories by:AltiniInfoTechSite